Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Mieszkania na wynajem. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

mieszkanie w budownictwie

Stan surowy - Stopień zaawansowania prac budowanych. Stan surowy otwarty oznacza, wykonanie prac konstrukcyjno-montażowych części nadziemnej budynku. Stan surowy zamknięty obejmuje również roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nie obejmuje tzw. białego montażu, ułożenia podłóg czy wykonania innych prac wykończeniowych we wnętrzu budynku.

finanse: mieszkania

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

ubezpieczenia: działki

Multiagent - Osoba fizyczna lub prawna sprzedająca ubezpieczenia na podstawie umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Nadproże - Element (najczęściej zbrojony) prefabrykowany lub wykonany na budowie, znajdujący się za otworami w ścianach budynku. Na nim opiera się wyższa część ściany. Zadaniem nadproża jest przeniesienie obciążeń, które oddziałują na fragment muru ponad otworem na mur, po obu stronach tego otworu. Nadproża mogą być wykonywane m.in. jako belki żelbetowe (wylewane na budowie), prefabrykaty żelbetonowe, stalowe lub z cegły zbrojonej prętami stalowymi.

prawo: zamiana mieszkania

Prawo budowlane - W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

nieruchomość w ubezpieczeniach

sprzęt AGD - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia kuchnie gazowe lub elektryczne, pralki, pralko-suszarki i elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki lub zmywarki, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przynależne do lokalu mieszkalnego oraz przeznaczone do wyłącznego użytku Ubezpieczonego np. piwnica, pralnia, suszarnia, strych. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy.

finanse: domu, mieszkania

Poręczenie wekslowe - zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności wekslowej za długi wystawcy weksla przez inną osobę.

Oprocentowanie - jest to roczny koszt za pożyczenie środków z banku. Oprocentowanie kredytów może być stałe lub zmienne. Dla kredytów hipotecznych jest oparte o stałą marżę oraz zmienną stopę WIBOR, LIBOR lub EURIBOR. Dla kredytów gotówkowych oprocentowanie jest wyznaczone na bazie stałej marży oraz stałej stopy procentowej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej. W niektórych przypadkach oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zmienne w oparciu o stopę WIBOR.

Lokale - Nieruchomości © 2017

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Mieszkania na wynajem. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana